Popularne szkodniki drewna

Do najpopularniejszych szkodników drewna należą spuszczel pospolity i Kołatek Domowy. Największe spustoszenia w więźbie dachowej, na poddaszu powoduje Spuszczel. Ciepłe środowisko pod dachem należy do jego ulubionych miejsc, gdzie rozwija się i składa jaja. W najcieplejszym okresie roku, od czerwca do sierpnia samica może złożyć nawet do 500 jajek. Larwy tego szkodnika żyją bardzo długo, średnio ok. 7 lat, ale zdarza się, że przebywają w szczelinach drewna nawet 16 lat. Kilka pokoleń tego owada może doprowadzić do zrujnowania meble, krokwie, a nawet zabytkowe budynki wykonane w całości z materiałów drewnianych (np. chaty w skansenie, kilkusetletnie cerkwie, kościoły i inne budynki).

Kołatek Domowy jest znanym szkodnikiem wywodzących się z rodziny kołatkowatych. W przeciwieństwie do Spuszczela żeruje głównie w spiżarniach, piwnicach, miejscach z dużą wilgotnością, zaciemnionych o niższej temperaturze niż na poddaszu. Kołatka można wytępić przy pomocy środków owadobójczych albo grzybobójczych. Najlepszą metodą na pozbycie się Spuszczela, Kołatka i innych korników jest żelowanie powierzchni drewnianych przy pomocy metody XILIX Gel albo skorzystanie z zabiegu fumigacji – metody, która jest w 100% skuteczna.

Wśród innych korników, które zwalczane są wraz z Kołatkiem Domowym i Spuszczelem Pospolitym można wskazać na Drwalnika Paskowanego, Kornika Drukarza, Kruszela Czarnego, Rogatka Pstrokatego, Zmorsznika Czarnego, Miazgowca Parkietowca, Kołatka Upartego, Biegowca Dębowego, Tykotka Pstrego i wiele innych korników.