Nowy plan przestrzenny to często obniżenie wartości nieruchomości

Nowy plan przestrzenny przyjęty przez gminę może prowadzić do obniżenia się wartości nieruchomości w danej miejscowości. Gmina w drodze uchwały przyjmuje nowy plan zagospodarowania miejscowego, w wyniku którego właściciele i użytkownicy wieczyści gruntów tracą. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji? Właściciel czy użytkownik działki, która częściowo lub całościowo wchodzi w plan zagospodarowania ogłoszony przez gminę, mogą ubiegać się o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości. Wniosek w tej sprawie wysyła się do gminy. Władze lokalne mają 6 miesięcy na odpowiedź. Jeżeli w tym czasie właściciel i użytkownik gruntu nie otrzyma odpowiedzi, może wnieść sprawę do sądu. odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości należy się także wtedy, gdy działka zostanie sprzedana po zaniżonej cenie. W ciągu 5 lat od czasu ogłoszenia planu zagospodarowania miejscowego, można ubiegać się o odszkodowanie, nie będąc już właścicielem czy użytkownikiem odsprzedanych gruntów. W tej materii bardzo ważne są terminy. Złożenie pozwu do sądu nie może być podjęte później niż 6 lat od czasu uchwalenia i wejścia w życie planu zagospodarowania przestrzennego.

Plan zagospodarowania przestrzennego niekiedy powoduje sytuacje przeciwną. Wartość gruntów wzrasta, właściciele działek i większych gruntów zyskują. Wartość ich nieruchomości wzrasta. W tej sytuacji muszą ponieść opłatę z tytułu wzrostu wartości gruntów. Zarówno w jednej, jak i w drugiej sytuacji, warto podjąć współpracę z kancelarią prawną, która specjalizuje się w sprawach odszkodowań za utratę wartości nieruchomości.